Phim Cách Nhiệt 3M Color Stable

Phim Cách Nhiệt 3M Color Stable

Thông số kỹ thuật phim cách nhiệt 3M Color Stable

Mã phim 3M Color Stable Thông số & tính năng
Color Stable 5 Là loại phim có màu tối nhất của dòng Color Stable của 3M, loại phim truyền sáng 5% này loại bỏ tới 58% tổng năng lượng mặt trời chiếu vào xe của bạn.
Color Stable 20 Là loại phim có màu tối thứ hai trong số các loại phim mã Color Stable của 3M, loại phim truyền sáng 20% ​​này loại bỏ tới 52% tổng năng lượng mặt trời chiếu vào ô tô của bạn.
Color Stable 35 Là loại phim sáng thứ hai trong số các mã phim Color Stable của 3M, loại phim truyền sáng 35% này loại bỏ tới 39% tổng năng lượng mặt trời chiếu vào xe của bạn.
Color Stable 50 Là loại phim sáng nhất trong các dòng 3M Color Stable, loại phim truyền sáng 50% này loại bỏ tới 33% tổng năng lượng mặt trời chiếu vào xe của bạn.

Bảng giá dán phim cách nhiệt 3M Color Stable

Để đạt hiệu quả cao nhất, VinaWash tư vấn bạn sử dụng mã phim Crystalline CR60/CR70 cho kính lái, các kính còn lại sử dụng mã Color Stable CS20. Như vậy giá dán phim cách nhiệt 3M Color Stable gói Deluxe sẽ như sau:

  • Xe 4-5 chổ: 10.200.000đ
  • Xe 7 chổ: 11.700.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm cùng loại
0
Zalo
Hotline